“Wie zijn opdracht-
gever niet verstaat,
is niet waard er
voor te werken”